Informatie

Dit geplande concert is vervallen in verband met de conrona epidemie. De uitvoering heeft uiteindelijk plaats gevonden op 9 april 2022.
Koor
Toonkunst Amersfoort

Dirigent
Bas van den Heuvel