Privacyverklaring

Toonkunst Amersfoort respecteert de privacy van haar leden, de bezoekers van haar website, abonnees van de nieuwsbrieven en gebruikers van mobiele applicaties. Zij draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u er mee akkoord dat Toonkunst Amersfoort uw gegevens overeenkomstig dit Privacy en Cookie Statement gebruikt.

De website van Toonkunst Amersfoort werkt volledig via een zogenaamde https-verbinding, zodat alle gegevens die u via de website invoert en raadpleegt versleuteld zijn en daardoor niet door derden 'afgeluisterd' kunnen worden. Noodzakelijke verbindingen voor het afhandelen van iDEAL-betalingen lopen eveneens via https-verbindingen.

Toonkunst Amersfoort is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De webmaster van Toonkunst Amersfoort vervult de rol van Functionaris Gegevensbescherming.

Wij verwerken uw persoonsgegevens
doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om koorlid te worden, informatie, publicaties of diensten aan te vragen, om nieuwsbrieven te ontvangen, om kaarten te bestellen voor een concert, of een aankoop te doen. Toonkunst Amersfoort legt uw gegevens vast omdat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van uw opdracht. Onderstaande persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Naam en adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige gegevens die u ons actief verstrekt
 • Activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer
 • Internetbrowser en apparaat type


Toonkunst Amersfoort verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Het doel en de basis van de grondslag
waarop Toonkunst Amersfoort uw persoonsgegevens verwerkt zijn:

 • Het afhandelen van betalingen;
 • Het verzenden van nieuwsbrieven;
 • Het opnemen van contact met u om onze dienstverlening uit te voeren;
 • Het aanmaken van een account mogelijk te maken;
 • Het verstrekken van goederen en diensten aan u;
 • Het analyseren van uw activiteiten op onze website om deze te kunnen verbeteren.


De bewaartermijn van persoonsgegevens
is niet langer dan noodzakelijk om de door u gevraagde dienst te leveren. Er worden passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo wordt er voor gezorgd dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Het delen van persoonsgegevens met derden
wordt alleen gedaan voor het uitvoeren van een overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Zo wordt er gebruik gemaakt van een derde partij voor de afhandeling van iDEAL betalingen en incasso opdrachten. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zijn bewerkersovereenkomsten afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Toonkunst Amersfoort blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Basisgegevens van Koorleden en Bestuursleden (zoals naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres) zijn via de website onderling, binnen deze groepen, raadpleegbaar. Door u verstrekte gegevens worden niet aan andere partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is. Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
kunt u zelf via een apart menu op de website of door een verzoek daartoe te versturen via ons contactformulier.

Cookies en vergelijkbare technieken
die wij gebruiken zijn zogenaamde sessie-cookies, die automatisch vervallen als uw bezoek aan onze website verlopen is. Toonkunst Amersfoort gebruikt uitdrukkelijk géén cookies om uw surfgedrag buiten de website van Toonkunst Amersfoort te kunnen volgen of u automatisch te herkennen als u de website bezoekt. U kunt uiteraard wel uw browser zo instellen dat deze automatisch inlogt op onze website met uw emailadres en wachtwoord.

De bescherming van uw gegevens
neemt Toonkunst Amersfoort serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via contactformulier. Wij wijzen u er ook op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Links naar websites van derden
zijn op verschillende plaatsen op deze site opgenomen ter informatie van de bezoekers. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gebruikersgemak verstrekt. Toonkunst Amersfoort neemt alleen links op van instellingen en organisaties die naar haar mening passen binnen de thema's van de website. Deze websites worden door andere partijen dan Toonkunst Amersfoort geëxploiteerd; Toonkunst Amersfoort heeft geen zeggenschap over deze websites en kan derhalve niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en betrouwbaarheid ervan.

Disclaimer
Deze website bevat informatie afkomstig van Toonkunst Amersfoort. Ondanks onze grote zorgvuldigheid en nauwkeurigheid bij het samenstellen en publiceren van het materiaal, kan de informatie incorrect en/of incompleet zijn. In geen enkel geval is Toonkunst Amersfoort aansprakelijk voor schade ontstaan uit het direct of indirect gebruik van het materiaal van deze website. Tevens behoudt Toonkunst Amersfoort zich te allen tijde het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen in alle informatie die op deze website getoond wordt, aan te brengen. Aan alle op deze site getoonde informatie of van deze site te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Vastgesteld op en in werking vanaf 1 oktober 2018.

FacebookInstagramYoutubeSponsorkliks