De vereniging heeft een bestuur, dat uit tenminste 5 leden bestaat. De bestuursleden zijn 4 jaar in functie. Deze termijn kan éénmaal met 4 jaar worden verlengd.

Het bestuur

Samenstelling van het bestuur januari 2019:

Voorzitter Johanneke Holl Contact opnemen
Secretaris Jaap de Zwart Contact opnemen
Penningmeester Martijn van de Geest Contact opnemen
Stemtesten Trinette van Kan Contact opnemen
Public Relations Henk Mul Contact opnemen
Koormeester en Donateurs Peteryn Mulder Contact opnemen
Activiteitenbeheer Marianne Koster Contact opnemen