Er zijn op gezette tijden open repetities. Ieder die belangstelling heeft is dan welkom om te komen luisteren en eventueel mee te zingen. Vaak houdt de dirigent dan ook rekening met toehoorders door bijvoorbeeld iets te vertellen over de muziek en andere muzikale wetenswaardigheden. Het is prettig als u uw komst van te voren aankondigt door een e-mail te sturen naar het secretariaat. (secretariaat@toonkunstamersfoort.nl)

De eerstvolgende open repetitie zal zijn op 25 november 2019, van 20.00  - 22.15 uur met een pauze van 21.00 - 21.15 uur. Er wordt dan gerepeteerd voor de Matthaeus Passion die in maart 2020 zal worden uitgevoerd.
Ook worden alvast delen van de Mis in C van Beethoven gerepeteerd voor het concert najaar 2020

Locatie: de Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4  te Amersfoort. Natuurlijk kunt u ook een deel van de repetitie bijwonen.