Er zijn op gezette tijden open repetities. Ieder die belangstelling heeft is dan welkom om te komen luisteren en eventueel mee te zingen. Vaak houdt de dirigent dan ook rekening met toehoorders door bijvoorbeeld iets te vertellen over de muziek en andere muzikale wetenswaardigheden. Het is prettig als u uw komst van te voren aankondigt door een e-mail te sturen naar het secretariaat.