Sinds april 2010 heet ons koor Toonkunst Amersfoort met een aantal leden dat schommelt tussen de 70 en de 80. Omdat we naast oratoria grote en kleine, zowel geestelijke als wereldlijke werken uit alle tijden zingen, schrapten we in april 2010 het woord oratorium uit onze naam. Grote oratoria zoals de Matthäus-Passion en de Messiah staan wel regelmatig op ons programma!

De afwisseling van in te studeren werken maakt het boeiend om bij ons koor te zingen. Wij zingen onder leiding van goed gekwalificeerde dirigenten. Voor de muzikale begeleiding en de vocale solo’s worden beroepsmusici aangetrokken, waardoor er voor de koorleden tijdens de concerten ook valt te genieten!

Zowel koorleden als de huidige dirigent vinden het prettig om de lat af en toe wat hoog te leggen. Die uitdaging gaan we graag aan. Het houdt iedereen scherp. Goed gekwalificeerde dirigenten, koorscholing, auditie voor toetreding, een keer per drie jaar een stemtest, ieder jaar een koorvormingsdag, dat alles draagt bij aan de kwaliteit van ons koor. Diverse leden volg(d)en zanglessen of een stemvormingscursus. We behoren tot de goede amateurkoren en dat willen we zo houden!

Aan culturele evenementen zoals ‘Amersfoort in Concert’ verlenen we graag onze medewerking. Voor onze muzikale bijdrage aan het bloeiende culturele leven in Amersfoort ontvingen we bij ons 130-jarig bestaan een Stadsoorkonde uit handen van een vertegenwoordiger van B&W. In 1997 werd de Carmina Burana door ons koor in De Flint met succes uitgevoerd. Kinderen van de Vrije School in Amersfoort verleenden hieraan hun medewerking. De meeste koorleden waarderen dergelijke optredens naast de concerten in een kerk.