FacebookInstagramYoutubeSponsorkliks

Het koor

TKA koor 

Ons koort heeft een lange geschiedenis aangezien we in 1878 zijn opgericht. Sinds april 2010 heet ons koor Toonkunst Amersfoort met een aantal leden dat schommelt rond de 70. Omdat we naast oratoria grote en kleine, zowel geestelijke als wereldlijke werken uit alle tijden zingen, schrapten we in april 2010 het woord oratorium uit onze naam. Grote oratoria zoals de Matthäus-Passion en de Messiah staan uiteraard wel regelmatig op ons programma!

De afwisseling van in te studeren werken maakt het boeiend om bij ons koor te zingen. Wij zingen onder leiding van goed gekwalificeerde dirigenten. Voor de muzikale begeleiding en de vocale solo’s worden beroepsmusici aangetrokken, waardoor er voor de koorleden tijdens de concerten ook valt te genieten!

Zowel koorleden als de huidige dirigent vinden het prettig om de lat af en toe wat hoog te leggen. Die uitdaging gaan we graag aan. Het houdt iedereen scherp. Goed gekwalificeerde dirigenten, koorscholing, auditie voor toetreding, een keer per drie jaar een stemtest, ieder jaar een koorvormingsdag, dat alles draagt bij aan de kwaliteit van ons koor. Diverse leden volg(d)en zanglessen of een stemvormingscursus. We behoren tot de goede amateurkoren en dat willen we zo houden!

Aan culturele evenementen in Amersfoort, zoals de Bachdag, de Dag van de Amateurkunst en de bijeenkomsten voor nieuwe bewoners van Amersfoort  verlenen we graag onze medewerking.  Voor onze muzikale bijdrage aan het bloeiende culturele leven in Amersfoort ontvingen we bij ons 130-jarig bestaan (2008) een Stadsoorkonde uit handen van een vertegenwoordiger van B&W. 

Eind 2023 staat ons 145-jarig jubileum op de planning. Om dit te vieren zullen we naast de Elias van Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy een nieuw werk uitvoeren dat door onze vaste begeleider Hans-Erik Dijkstra gecomponeerd gaat worden. Met recht een jubileum om naar uit te kijken!