Geschiedenis

De geschiedenis van ons koor gaat terug tot 1878! Voor belangstellenden het verhaal in vogelvlucht: In 1878 richtten 67 dames en heren in Amersfoort een zangvereniging op. Men sloot zich aan bij de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. Op 6 april 1879 was het eerste concert: in Amicitia werd ‘Die Schöpfung’ van J. Haydn uitgevoerd. In 1880 kreeg de Toonkunst Vereniging Amersfoort van de gemeente subsidie om een ‘bekwaam zangonderwijzer’ aan te stellen.

De heer F.J. Schweinsberg, de kapelmeester van de schutterij, was een van de eersten die het diploma Koorzangonderwijs van de Nederlandse Toonkunstenaarsvereniging behaalde. Hij begon met zangles geven aan 9- en 10 jarigen van de gemeentescholen. In 1888 kocht het koor een eigen studielocatie, het oude gevangenenhuis aan de Krommestraat, welk pand tot 1934 eigendom was. In 1903 had de Toonkunst Vereniging Amersfoort 185 leden, een zangvereniging van bijna 100 leden, een muziekschool met 182 leerlingen en een zangschool waar 167 kinderen gratis (!) les kregen. In 1903 werd ter ere van het 25-jarig bestaan van de zangvereniging een bijzonder concert gegeven met werken van de 16e eeuwse Amersfoortse componist Johannes Tollius. Voor het eerst in 325 jaar was in Nederland weer een compositie van een aantal 4-stemmige motetten en 6-stemmige madrigalen te horen!

In 1946 fuseerde de zangvereniging met de Amersfoortse Oratorium Vereniging. Het nieuwe koor Toonkunst Oratorium Vereniging Amersfoort, kortweg TOVA genoemd, kreeg als dirigent de heer A.C. Schuurman. Deze was directeur van de muziekschool. In 1958 gingen muziekschool en koor ieder hun eigen weg. In april 2010 wijzigde men de naam Toonkunst Oratorium Vereniging Amersfoort in Toonkunst Amersfoort.

Vanaf de oprichting vond men het verbeteren van de zangkwaliteit van de leden al heel belangrijk. Koorvorming vindt tijdens de repetities plaats en op de jaarlijkse koorvormingsdag. Sinds 1980 worden om de drie jaar stemtesten gehouden. Leden krijgen dan soms het advies om zangles te nemen of om naar een koorscholingscursus te gaan.

Twee bijzondere historische gebeurtenissen: Op 27 april 1967, tijdens de uitvoering van het Requiem van Verdi, sprong de koster tussen musici en publiek en riep: “Hoera, er is een zoon geboren!” Iedereen wist het direct: Beatrix en Claus hadden een zoon, de kroonprins! Spontaan onderbrak men het concert en werd het Wilhelmus ingezet. Op 4 mei 1995 was in de St. Joriskerk een herdenkingsdienst waarbij het Requiem van Verdi werd uitgevoerd door ons koor en een begeleidingsorkest. De toen 61-jarige jarige Dmitri Botjenko was onder het publiek. Hij had op diezelfde dag op het Russische Ereveld in Leusden voor het eerst het graf van zijn vader bezocht.

FacebookInstagramYoutubeSponsorkliks